Koroonast tingitud kriisi ajal otsisid paljud ettevõtted uusi võimalusi oma tegevust laiendada ning pakkuda klientidele teenuseid, mis uues olukorras vastaksid paremini nende vajadustele. Nii alustas ka Blumm koolituste ja uuringuteenuse pakkumisega. Lõime praktikaprogrammi, mille raames teostavad praktikandid konsultantide juhendamisel klientidele uuringuid ning saadud tulemuste põhjal loovad neile sobivad kampaanialahendused ning meediaplaanid. Programm on olnud edukas ja uuringutele jätkub palju huvilisi. Nii jätkub ka neid, kes saavad uuringutest mitut moodi kasu.

Sõna „uuring“ all mõistetakse tihti erinevaid asju. Ka pikaaegsed tegevjuhid peavad vahel harjuma mõttega, et turu-uuringud ei seisne ainult inimeste küsitlemises, vaid nende tegemiseks on oluliselt rohkem viise: kvantitatiivmeetoditest on tuntumad valikuvariantidega küsitlused, eksperimendid, numbrilised vaatlused, kvalitatiivmeetoditest nt süvaintervjuud, meta-analüüsid, juhtumiuuringud jne.  Uuringumeetodi valik sõltub eesmärkidest ja uurija võimalustest.

Miks tasub turu-uuringuid teha?

Peamised 4 põhjust turu-uuringute tegemiseks:

  • Oma tegevuste mõju ja tulemuste jälgimiseks: milline on brändi tuntus, kliendi rahulolu, kuidas hinnatakse teeninduse kvaliteeti jne;
  • Turu tundma õppimiseks: kui suur on potentsiaalne turg, klientide kasutus- või ostumustrid, võimalused turuosa kasvatamiseks jms;
  • Uute ideede ja toodete testimiseks: klientide tagasiside pakendidisainidele, hinnastamise põhimõtetele, reklaamsõnumitele;
  • Et toetada uute toodete loomist, uusi ideid, kampaaniaid jne.

Miks on turu-uuringud ettevõttele veel kasulikud?

Turu-uuringute kaudu tutvustad tarbijatele oma ettevõtet ja tooteid

Eestis loetakse esinduslikuks valimit, mis on 0,1% rahvastikust ehk ligi 1300 inimest. Enamasti kasutatakse uuringutes ligi 1060 inimest, sest kõigil ei ole statistikaameti poolt sissekirjutust. Seetõttu ei saa neid uuringutes kasutada, sest pole kindel, millist piirkonda nad esindavad ning mis suunas kalduks statistika, kui nad sisse arvata.

Seega ühe esindusliku valimiga kvantitatiivse uuringu kaudu saab oma brändi tutvustada ligi tuhandele inimesele. Nende inimeste jaoks, kes uuringus osalevad, kinnistub paremini sinu ettevõte ning pakutav toode või teenus.

Fooksugrupi uuringutes osaleb küll kordades vähem inimesi, kuid tootest rääkimise kaudu jõuab sinu ettevõte nende inimeste mälus veelgi sügavamale.

Uuringute käigus jagatavad kinkekaardid, sooduskoodid jms toimivad müügitoetusena

On tavaks, et uuringus osalejatele tehakse ettevõtte poolt mõni kingitus, nt oma toode, kinkekaart või poodides kehtiv sooduskood. Need kingitused toimivad otsese müügitoetusena, mis jõuab paljude uute inimesteni. Nii on mitmed e-poed tänu ühele uuringule saanud sadu uusi registreeritud püsikliente.

Uuringu läbiviijatega koostööd tehes õpid oma äri kohta

Tihti tekib juba esimesel kohtumisel uuringu läbiviijate ja kliendi vahel huvitav vestlus, mille käigus tõstatatakse palju küsimusi. Selline enamasti tund aega kestev “kaardistuskohtumine” annab kliendile võimaluse oma ettevõtet uutest perspektiividest näha ning leida võimalusi ettevõtte ja toodete arendamiseks.