Ehkki meil on plaanis sarnase teemaga pikem artikkel, võtame kokku mitmete klientide ja allikate kogemused. Seda just asjaoludel, et tunneme paljude klientide valu, kui nad küsivad võrdlevaid pakkumisi asjadele, millele ei ole mõtet pakkumisi küsida ning kui näeme, et nad on oma turundus- ja turunduskommunikatsioonitegevused jaganud asjatult liiga paljude tegijate vahel.

 

Kuidas valida (digi)turundusagentuuri?

Tihti tuleb ette, et turundusteenust ostvad kliendid valivad sobivat teenusepakkujat peamiselt hinna järgi. Hea ja usaldusväärse turunduspartneri leidmisel peaksid olulisemad olema aga hoopis teised väärtused. Ettevõte ei otsi ju ka töötajaid selle alusel, kes küsib kõige vähem palka?

Peamised etapid, kuidas valida sobivat turundusagentuuri, on tegelikult lihtsad:

  1. Jõua selgusele enda vajadustes ja võimalikus eelarves
  2. Nõua agentuuridelt täielikku läbipaistvust ja ausust
  3. Pea meeles, et mainitud kogemused võivad olla eksitavad
  4. Mõtle ka tehnilisele poolele
  5. Tee agentuuridega n-ö „õlle test“

Suuremad ja kuulsamad agentuurid on reeglina kallimad. Neil on aga ka rohkem teadmisi paljudest turunüanssidest ning ligipääs parematele „tööriistadele“. Soodsaimad on n-ö ühemehefirmad, kes pakuvad küll soodsamat hinda, kuid neil puudub meeskond ning seetõttu tihti ka laiahaardelisemad teadmised turust ning ligipääs kallimatele tööriistadele, mida saavad kasutada suuremad agentuurid tänu suuremale kliendibaasile.

Tihti võtavad ettevõtted agentuuridelt võrdlevaid pakkumisi, arvates, et agentuurid pakuvad erinevate hindade eest sama kvaliteediga teenust. Loomulikult tahame saada sama väärtust väiksema hinnaga. Kuid erinevate agentuuride pakutav teenus ei ole sama väärtusega. Ka turundusteenuste puhul peab paika tihti kasutatud ütlus: „Me ei ole nii rikkad, et osta odavat asja!”.

Digiturunduses ei tasu võtta pakkumisi asjadele nagu nt. kliki hinnad. Kliki hinnad määrab täna Google, Facebook jt pakkujad, sest nemad on need, eks teavad sisu ja kontrollivad näitamisi vastavalt kogu eelarvele. Ainuke mida sel puhul võrrelda saad, on kui palju teenusepakkuja sind informeerib oma tegevustest ning kust otsib inspiratsiooni parimate sõnade kasutamiseks. Lisaks on tihti just kallimad klikid need, kes toovad sinuni väärtuslikuima kliendi.

  1. Vajadused ja eelarve

Vahel tahetakse turundusteenuse ostmisel jõuda n-ö Tallinnast Tartusse ühe minutiga, kuigi vahemaa on sadu kilomeetreid. Ehk ei mõistata turunduseesmärkide „kaugust“ ja kõiki vajalike vaheetappe, mida peab läbima nendeni jõudmiseks. Hea agentuur on selline, kes on suhtlemisaldis ning võimeline kõiki vajalikke etappe Sulle lahti seletama. Hea teenindus kasvatab ja harib klienti!

Kuna turunduskommunikatsioon ei ole konkreetne füüsiline asi, ei ole tal ühtset muutumatut hinda ja väärtust. Kui üks agentuur pakub Sulle teenust hinnaga 500 € ja teine 800 €, siis on oluline süveneda ka sisusse: uurida, kui paljud inimesed Sinu projektiga tegelevad, millised on nende kompetentsid, mida nad teevad ja kuidas jne. Ühe pakkumistabeli põhjal ei saa enamasti piisavalt andmeid informeeritud valiku tegemiseks. Võib juhtuda, et 800 € eest saanuks väärtust1 € kohta palju rohkem, kui 500 € kulutamisel.

  1. Läbipaistvus

Sobiva agentuuri valimisel tuleks lisaks avalikest allikatest leitavale infole küsida agentuuridelt ka spetsiifilisemate tööprotsesside kohta. Nt kas me oleksime äripartnerid ja saaksime rääkida ka kasumitest ja omakuludest? Kas teete tööd kliendi Google Adsi kontoga, mille kontroll on kliendi käes või agentuuri konto kaudu, millest kliendile saadate Excelis koostatud raporte? Kas kliendiga hoitakse regulaarset kontakti ja märgatakse teda puudutavaid trende või täidetakse ainult käsku ühest konkreetsest tellimusest teiseni?

Siinkohal on oluline kuulata agentuuride antavaid lubadusi. Tihti on suuremad lubajad just need, kellel on lihtsalt suurim vajadus Su ettevõtte raha järgi. Lubadused on ju puhas müügitöö. Tõelised turundajad ei karda öelda “ma ei tea” või “ma ei saa seda ennustada”. Nad teavad aga seda, kust info vajadusel leitav on. Parim väärtus koorub välja hea koostöö käigus.

Kuulsamatel agentuuridel võib küll olla muljetavaldav portfoolio täis suuri kliente ja auhindu, kuid nende käes võivad kannatada keskmise või väiksema suurusega ettevõtted, kellega tegelemiseks ei jagu agentuuril sama palju motivatsiooni. Rohkem tegeletakse suurte rahadega ning väiksemate klientide tööd tehakse ära “linnukeste pärast” – ehk “midagi sai ju tehtud”. Ühemehefirmade puhul on mure teistsugune: neil pole piisavalt ajaressurssi, et erinevate tellimuste kõrval Sinu asjadega süvitsi tegeleda. Oleme kuulnud paljudelt klientidelt just suuremate agentuuride ja ühemehefirmade puhul, et nad ei tunne, et nende asjadega piisavalt tegeletakse: puudub piisav kontakt ja läbipaistvus. Seetõttu on parim kuldne kesktee  Blumm Growthouse laadsed agentuurid, kes koondavad erinevad freelancer’id ühe katuse alla ja sobitavad täpselt iga kliendi vajadusega.

  1. Teiste klientide kogemused

Agentuuride kogemuste hindamisel ära lähtu ainult suurtest nimedest nende kodulehel. Ega ka projektide tulemustest – kas sa jaksaksid panustada Google Adsi reklaami igakuiselt mitu tuhat eurot nagu suuremad ehituskauplused või pangad? Seega ei pruugi tulemused olla võrreldavad Sinu ettevõtte võimalustega. Uuri agentuuridelt klientide nimesid just enda mastaabis ettevõtete seast. Idusid ja täiskasvanud taimi ei saa ju omavahel võrrelda!

Kahjuks on Eesti turg niivõrd väike, et siin ei leia piisavalt arvustusi agentuuride kohta Clutchist, Yelpist või muudest keskkondadest. Küll aga on Sul alati võimalik nimetatud klientidele otse helistada ja järele uurida.

  1. Mõtle läbi ka tehniline teostus

Tehingus räägitakse tihti kahest poolest: kliendi eesmärgid ja agentuuri ideed nende teostamiseks. Valemis on aga ka kolmas oluline komponent – olemasolev tehnoloogia. Ehk  millisel CMS-il (Content Management System) on Su veebileht ning milliseid programme ja mootoreid kasutab agentuur?

Määrav on ka see, kas agentuuril on teadmisi, oskusi ja kogemusi kasutada ka teisi meediumeid Sinu „turundusmiksis“. Tihti ei olegi nii kasulik võtta iga asja – sotsiaalmeedia halduse, Google Adsi jne jaoks erinevat agentuuri. Kui kasutad dünaamilisi tiime nagu Blumm GH võrgustiku tegijaid, saad erinevad oskused läbi ühe sõlme, kuid hoiad kokku raha, mis läheb nende eri tööde tegemiseks kokku. Iga turundustöö teostaja peab ju mõtlema ühte moodi Sinu sihtgruppidele, soovitud sõnumitele, digiturunduses tegema konkurentsi ja tema võtmesõnade ülevaate jne. Seega nende tööde eest maksad nii mitmekordselt kui mitmeks tükiks oma tegevused jaganud oled. Kui jagad oma ettevõtte paljudeks tükkideks, kulutad tõenäoliselt kuni 20% rohkem kui kasutades Blumm GH sarnast mudelit.

  1. Õlle test

Ei ole vähem oluline, et sobiksid kokku inimestega, kellega koostööd teed. Ehkki lisaks eelnimetatud punktidele on kindlasti veel mitmeid võimalikke nüansse, mille järgi agentuuri valida, on möödapääsmatu ka nii-öelda “õlle test”. Kui oled  kaardistanud potentsiaalsed koostööpartnerid, mine ja tee nende esindajatega üks kerge drink. Kui omavahel klapite, on selgem, et sujuks ka omavaheline koostöö ja suhtlus. Hea klapi puhul tekib ka tõeline usaldus ja avatus palju kergemini. Ja ilma nendeta ei saa olla tõelist koostööd!

Kokkuvõtvalt võid leida sobiva agentuuri kahe põhipunkti järgi:

1) Kas agentuur saab oma tööga hakkama, hoiab Sind kursis ja leiab lahendused ka juhul, kui midagi läheb luhta?
2) Kas omavaheline suhtlus ja koostöö klapivad?

See on lõpuks kõik, mis loeb.